GDPR

GDPR ger dina personuppgifter ett ytterligare förstärkt skydd

För dig som medlem i Märsta Sportdykarklubb är det viktigt att du vet hur dina personuppgifter hanteras av föreningen. Den 25 maj 2018 börjar vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen GDPR.

GDPR

GDPR har som syfte att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter.
GDPR gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter.
Den svenska personuppgiftslagen ersätts av GDPR.

Vad är en personuppgift?
Alla upplysningar som går att knyta till dig är personuppgifter, exempelvis din adress, telefonnummer och bilder.
Märsta Sportdykarklubb hanterar vissa av dina personuppgifter i Licens- och Tävlingssystemet IdrottOnline.
Personuppgifter som exempelvis personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer hanteras i Riksidrottsförbundets föreningsregister.
De personuppgifter som kan finnas registrerade om just dig är bland annat ditt medlemskap, namn, personnummer, adress, telefonnummer,
e-postadress, innehav av tävlings- och funktionärslicenser eller certifikat.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Som personuppgiftsansvariga hanterar vi dina uppgifter enligt GDPR, vilket bland annat innebär att vi ser till att skydda uppgifterna och alltid har ett syfte med att ha dem registrerade.
Skulle vi lämna dina personuppgifter vidare till en samarbetspartner skriver vi alltid ett avtal med dem som garanterar att uppgifterna inte sprids vidare.
Som medlem i föreningen har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även begära korrigering av felaktigheter eller radering av dina personuppgifter. En radering av personuppgifter kan dock medföra att vissa funktioner som exempelvis licenser kan komma att sluta vara giltiga.

Varför har vi dina personuppgifter?
Vi har registrerat dina personuppgifter bland annat för att:
– redovisa aktiviteter och föreningsstöd
– skicka exempelvis licenser, certifikat eller medlemsinformation till dig;
– du ska kunna delta i våra medlemsaktiviteter och få information om aktiviteter;
– ha ett funktionärsuppdrag i en tävling eller aktiviteter som kräver registrering i IdrottOnline;
– du ska kunna anmäla dig till en tävling och klubbens aktiviteter;
– du ska kunna tilldelas ett förtroendeuppdrag och behörighet till administration i IdrottOnline;
– hantera handlingar från aktiviteter och tävlingar du har deltagit i som tävlande eller funktionär;

Vill du veta mer?
Läs mer om dataskyddsförordningen och vår fullständiga integritetspolicy,
MSDK arbetsbok för personuppgiftshantering.pdf
MSDK Integritetspolicy.docx.pdf
MSDK Registerforteckning.docx.pdf

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Märsta Sportdykarklubb